Làng gốm Bàu Trúc

29/10/2013 admin 0

Người thợ xoay quanh chiếc bàn, mỗi vòng xoay, chiếc bình dần hiện ra dưới đôi bàn tay khéo léo, đơn giản và thô mộc […]

Truyện Xiển Bột

26/10/2013 admin 0

1. Xin đất làm nhà  2. Rao làng  3. Góp gốc  4. Hâm cứt  5. Ðổi bò gầy lấy bò béo  6. Làm ma mẹ  […]

Phong tục cúng giỗ

26/10/2013 admin 0

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia […]