Phong tục cúng giỗ

26/10/2013 admin 0

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia […]

Print Friendly, PDF & Email