No Image

Lễ cưới người Việt

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Trong đời sống hôn nhân của người Việt Nam, khi trai gái lấy nhau, người Việt gọi là đám cưới, lễ cưới hoặc gọn hơn là cưới, gọi theo tiếng Hán-Việt là giá thú . Đối với […]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

Làm mối

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Làm mối, còn gọi là làm mai là việc đóng vai trò trung gian để thu xếp nhằm tiến tới một cuộc hôn nhân. Người làm […]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

Dạm ngõ

24/12/2012 admin 1

Phong Tục – Lễ chạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ, Lễ giạm) là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này […]

Print Friendly, PDF & Email