Công Đức Phóng Sanh

02/04/2018 admin 0

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH * Phóng sanh là gì? Phóng sanh là nhìn thấy các loài chúng sanh có mạng sống đang bị nhốt, giam […]

Print Friendly, PDF & Email