No Image

12 Bà Mụ

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Bà Mụ, gọi nôm na là Mẹ sanh (hay “Mẹ sinh”) theo quan niệm dân gian là những tiên nương phụ trách vấn đề sinh đẻ, […]

Print Friendly, PDF & Email