No Image

Làm mối

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Làm mối, còn gọi là làm mai là việc đóng vai trò trung gian để thu xếp nhằm tiến tới một cuộc hôn nhân. Người làm […]

Cúng Mụ

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Cúng Mụ là phong tục cúng tạ ơn và cầu phúc tới các bà Mụ, những Tiên Nương theo quan niệm dân gian tương truyền phụ trách việc […]

No Image

Dạm ngõ

24/12/2012 admin 1

Phong Tục – Lễ chạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ, Lễ giạm) là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này […]

No Image

12 Bà Mụ

24/12/2012 admin 0

Phong Tục – Bà Mụ, gọi nôm na là Mẹ sanh (hay “Mẹ sinh”) theo quan niệm dân gian là những tiên nương phụ trách vấn đề sinh đẻ, […]