No Image

Dạm ngõ

24/12/2012 admin 1

Phong Tục – Lễ chạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ, Lễ giạm) là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này […]