Cải Lương : Lá Sầu Riêng

11/01/2013 admin 0

Lá Sầu Riêng Kịch Bản: Hoàng Dũng (Kim Cương) Chuyển Thể Cải Lương: Hà Triều Kim Cương vai Diệu Thành Được vai Hoàng Ngọc Giàu vai Bà Tư Thanh Sang vai […]